epicor logo

Epicor

Epicor cung cấp các ứng dụng tích hợp hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP), quản lý quan hệ khách hàng (CRM), quản lý chuỗi cung ứng (SCM) và các giải pháp phần mềm tự động hóa dịch vụ chuyên nghiệp (PSA) cho thị trường tầm trung và các bộ phận của 1000 công ty toàn cầu.

infor

Infor

Infor cho phép khả năng hiển thị trên toàn bộ chuỗi cung ứng toàn cầu và tính minh bạch trên toàn hệ thống cho tất cả các bên liên quan chính với các giải pháp sản xuất của Infor, mục đích xây dựng, toàn diện, được thiết kế để hỗ trợ nhiều chiến lược sản xuất (ETO, MTO, CTO).

microsoft dynamic

Microsoft Dynamics

Microsoft Dynamics là phần mềm lập kế hoạch tài nguyên doanh nghiệp và ứng dụng phần mềm quản lý quan hệ khách hàng. Các ứng dụng Microsoft Dynamics được phân phối thông qua một mạng lưới các đối tác, những người cung cấp các dịch vụ chuyên biệt.

Oracle

ORACLE

Oracle được thành lập bởi Larry Ellison gần 30 năm trước với một nguyên mẫu cho quan hệ cơ sở dữ liệu. Mãi đến năm 1992, công ty mới bắt đầu cung cấp phần mềm ứng dụng cho thị trường triển khai ERP.

sap

SAP

SAP được thành lập vào năm 1972 với tư cách là các ứng dụng và sản phẩm hệ thống tại Đức bởi năm nhân viên cũ của IBM. Năm 1973, công ty đã công bố sản phẩm đầu tiên có tên R / 1 với R có nghĩa là thời gian thực trực tuyến.