product lifesycle mamagement

Hệ Thống Thực Thi Sản Xuất

Hệ thống Thực thi Sản xuất (MES) giúp thu thập dữ liệu theo thời gian thực ở phân xưởng sản xuất từ máy móc đến con người. Mục tiêu của MES là giúp doanh nghiệp đạt được chất lượng sản xuất cao nhất trong khi vẫn tuân thủ theo các tiêu chuẩn quy định.

product lifesycle mamagement

Phần Mềm Quản Lý Kho

Hệ thống Phần mềm quản lý kho (WMS) cung cấp cho các công ty khả năng quản lý sản phẩm hiệu quả theo cách tự động, từ nhận đến hệ thống dàn dựng và trực tiếp sắp xếp, đến các chuyển động được đề xuất và tối ưu hóa lấy hàng.

supply chain software

Phần Mềm Quản Lý Chuỗi Cung Ứng

Phần mềm quản lý chuỗi cung ứng có thể giúp bạn tối ưu hóa chuỗi cung ứng, mối quan hệ nhà cung cấp và kênh phân phối. Điều quan trọng là sử dụng phần mềm này để xác định sự thiếu hiệu quả trong các kênh, tối ưu hóa lưu trữ kho, và tự động hóa việc mua hàng của công ty bạn.

sales and marketing vendor

Phần Mềm CRM

Quản lý quan hệ khách hàng (CRM) rất quan trọng đối với sự thành công của các doanh nghiệp hiện nay. Phần mềm CRM cho phép các nguồn lực tạo báo giá và ước tính chi phí, và có quyền truy cập vào xem tồn kho.

discrete manufacturing

Phần Mềm ERP Cho Doanh Nghiệp Sản Xuất Rời Rạc

Các nhà sản xuất rời rạc là những nhà sản xuất các mặt hàng riêng biệt như linh kiện điện tử, máy móc, ốc vít, xe cộ, công cụ, v.v, nơi các thành phẩm được sản xuất riêng biệt. Những mặt hàng này thường được bán trực tiếp cho người tiêu dùng hoặc các doanh nghiệp khác để thực hiện chế tạo hoặc lắp ráp bổ sung.